گزارش روزنامه جام جم: شرکت در المپیاد جهانی با جیب نسبتا خالی!

روزنامه جام جم در شماره اول مرداد، به موضوع المپیاد ریاضی پرداخت:

جام جم دلایل سقوط رتبه ایران از پنجم به نوزدهم جهان در المپیاد ریاضی امسال را بررسی می‌کند
شرکت در المپیاد جهانی با جیب نسبتا خالی!

روزنامه را ورق بزنید و به صفحه ۱۳ بروید.

نسخه پی‌دی‌اف گزارش را می‌توانید از این‌جا بردارید.

http://bayanbox.ir/info/1143000376947083969/1557535837


منبع این نوشته : منبع
المپیاد ,روزنامه ,نسبتا خالی ,المپیاد جهانی ,المپیاد ریاضی